HUNDra% & IDA LINDGREN

HUNDra% är platsen där samspelet människa och hund är viktigast.

Där människan får fördjupad kunskap, insikt och underhållning och där hundarna får möjlighet till ett aktivt och harmoniskt liv tack vare deras ägares ökade kompetens.

På HUNDra% vill vi förse alla hundmänniskor med en positiv syn på sig själva och sin hund och de möjligheter de har inom sig att bli de allra bästa mattarna och hussarna.

Vi som står bakom HUNDra% är hängivna hundentreprenörer med ett brinnande intresse och bred kompens inom allt som har med hundar att göra. Vår samlade erfarenhet består i att vara instruktör, författare, förläggare, föreläsare, utbildningsanordnare, uppfödare, tävlings- och utställningsarrangör, domare, skrivare och givetvis deltagare vid tävlingar i flera olika grenar och som handler i utställningsringen.

HUNDra% grundades 2011 och består idag av en komptensutvecklingsdel och bokförlagsdel.
Vi anordnar föreläsningar och workshops med intressanta och aktuella forskare och andra som verkar inom hundbranschen.
Bokförlaget ger ut böcker som bygger på modern forskning inom beteendevetenskap, pedagogik och etologi.

Jag driver även Vi2 Hundcenter som har kursverksamhet, hunddagis och instruktörsutbildningar. Är bland annat SBK -auktoriserad rallylydnadsdomare, hundpsykolog och uppfödare av Engelsk springer spaniel.
För närvarande har jag fyra tikar – Ziri, Alva (mor och dotter) och Inez som jag ställer ut, tränar och tävlar med i flertalet grenar samt Stina som ännu är lite för ung för tävling men som också kommer ställas ut och delta vid tävlingar.

Ida Lindgren
HUNDra% AB

HUNDra% & IDA LINDGREN

HUNDra% är platsen där samspelet människa och hund är viktigast.

Där människan får fördjupad kunskap, insikt och underhållning och där hundarna får möjlighet till ett aktivt och harmoniskt liv tack vare deras ägares ökade kompetens.

På HUNDra% vill vi förse alla hundmänniskor med en positiv syn på sig själva och sin hund och de möjligheter de har inom sig att bli de allra bästa mattarna och hussarna.

Vi som står bakom HUNDra% är hängivna hundentreprenörer med ett brinnande intresse och bred kompens inom allt som har med hundar att göra. Vår samlade erfarenhet består i att vara instruktör, författare, förläggare, föreläsare, utbildningsanordnare, uppfödare, tävlings- och utställningsarrangör, domare, skrivare och givetvis deltagare vid tävlingar i flera olika grenar och som handler i utställningsringen.

HUNDra% grundades 2011 och består idag av en komptensutvecklingsdel och bokförlagsdel.
Vi anordnar föreläsningar och workshops med intressanta och aktuella forskare och andra som verkar inom hundbranschen.
Bokförlaget ger ut böcker som bygger på modern forskning inom beteendevetenskap, pedagogik och etologi.

Jag driver även Vi2 Hundcenter som har kursverksamhet, hunddagis och instruktörsutbildningar. Är bland annat SBK -auktoriserad rallylydnadsdomare, hundpsykolog och uppfödare av Engelsk springer spaniel.
För närvarande har jag fyra tikar – Ziri, Alva (mor och dotter) och Inez som jag ställer ut, tränar och tävlar med i flertalet grenar samt Stina som ännu är lite för ung för tävling men som också kommer ställas ut och delta vid tävlingar.

Ida Lindgren
HUNDra% AB